ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το www.toxosport.gr είναι ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου το οποίο ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Ν. & ΣΙΑ ΕΕ»,  που εδρεύει στη ΓΛΥΦΑΔΑ Αττικής, στην οδό ΣΤΟΡΓΗΣ 2 & ΓΟΥΝΑΡΗ 151, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 999805830 και Δ.Ο.Υ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ, που από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρεία.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα TOXOSPORT το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.toxosport.gr.

Ο χρήστης/πελάτης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του www.toxosport.gr μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.
Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί σε χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της Εταιρείας. Με την εισαγωγή και χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ο χρήστης/πελάτης συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους. Οι χρήστες/πελάτες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Το www.toxosport.gr διατηρεί το δικαίωμα να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σε αυτό καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

 Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, προϊόντος ή υπηρεσίας που περιλαμβάνεται στον παρόντα δικτυακό τόπο, από οποιονδήποτε χρήστη, γίνεται με δική του αποκλειστικά ευθύνη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη. Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη. Η αξιολόγηση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου εναπόκειται στην κρίση του κάθε χρήστη, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη για τη χρήση οποιουδήποτε τμήματός του. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιουδήποτε όρου χρήσης, απαγορεύεται ρητώς η χρήση του www.toxosport.gr.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το www.toxosport.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την  ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στον παρόντα δικτυακό τόπο, τόσο όσον αφορά στην ταυτότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος, όσο και των παρεχόμενων απ’ αυτό υπηρεσιών υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας του παρόντος δικτυακού τόπου για λόγους ανωτέρας βίας.

Το www.toxosport.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών του και περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Η σχετική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τους επί μέρους προμηθευτές/κατασκευαστές των προϊόντων.

Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι σε ΕΥΡΩ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Οι τιμές που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα αφορούν σε πελάτες λιανικής και δεν περιλαμβάνουν κρατήσεις για Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ.,Σώματα Ασφαλείας και γενικότερα ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

Μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν το οποίο αγοράσατε σε περίπτωση που σας αποστείλουμε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ προϊόν από αυτό που παραγγείλατε.

Επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται σε καμία περίπτωση.

Τα προϊόντα καλύπτονται από εγγύηση.

Η εγγύηση για το κάθε προϊόν καλύπτεται από τον ανάλογο κατασκευαστή και όχι από το www.toxosport.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την εγγύηση του προϊόντος σας, μπορείτε να καλέσετε στο 210-9633703 και να σας ενημερώσουμε για τον εγγυητή και τον χρόνο εγγύησης.

Το www.toxosport.gr κάνει απλή μεταπώληση προϊόντων. Ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη για τυχόν προβληματικά προϊόντα και δεν καλύπτει την αποστολή από και προς τον εγγυητή. Ο πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την συνεννόηση με τον εγγυητή.

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:

1.Σε κάθε περίπτωση μαζί με το προϊόν χρειάζεται η προσκόμιση της απόδειξης ή τιμολόγιου αγοράς

2.Σε περίπτωση που σας αποστείλουμε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ προϊόν από αυτό που παραγγείλατε  τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά εμάς. Θα φροντίσουμε να καλυφτείτε άμεσα με το σωστό είδος/είδη και στην περίπτωση μη διάθεσης του είδους να πιστωθείτε το καταβληθέν ποσό εφόσον το έχετε προ εξοφλήσει. Το αρχικό προϊόν θα πρέπει να έχει διατηρηθεί στην αρχική εργοστασιακή του συσκευασία χωρίς να υπάρχουνε δείγματα παραβίασης της ταινίας ασφαλείας - γνησιότητας ή χρήσης του προϊόντος, δεν είναι λερωμένη ή αλλοιωμένη, ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής του.

Επιστροφές προϊόντων που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το  www.toxosport.gr δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.toxosport.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των πελατών περί της μη διαθεσιμότητας.

Το www.toxosport.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς έναντι των χρηστών/πελατών ή τρίτων για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το www.toxosport.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν. Όλες οι πληροφορίες και συναλλαγές, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών, διασφαλίζονται ως απόρρητες και δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να παραγγείλει προϊόντα αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί από πλευράς του η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Το www.toxosport.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το www.toxosport.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά στους χρήστες και πελάτες του. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.toxosport.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών/πελατών χωρίς πρότερη δική τους συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/πελατών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την διεκπεραίωση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος www.toxosport.gr για την παροχή των προϊόντων.

Κατά την εγγραφή του στις υπηρεσίες του www.toxosport.gr ο χρήστης/πελάτης εάν το επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να λαμβάνει ενημέρωση για νέα προϊόντα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και για τις υπάρχουσες προσφορές με email στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
Εάν ο χρήστης/πελάτης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του www.toxosport.gr, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Οι χρήστες/πελάτες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Οι χρήστες/πελάτες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης.

Οι χρήστες/πελάτες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο www.toxosport.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.

Οι χρήστες/πελάτες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους από το www.toxosport.gr, στέλνοντας email στο info@toxosport.gr.

Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες, συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το www.toxosport.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την επικοινωνία του χρήστη/πελάτη με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στο www.toxosport.gr και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ

Οι χρήστες/πελάτες των προϊόντων-υπηρεσιών της Εταιρείας θα πρέπει να έχουν κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα τόξα και τα τόξα-παιχνίδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά μόνο κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων.