ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

Παρακάτω εμφανίζεται το Σκοπευτικό Αντίκυρτο ή Ολυμπιακό Τόξο  (TARGET RECURVE).

Ολυμπιακό Τόξο

Είναι το στάνταρντ αθλητικό τόξο καθώς χρησιμοποιείται στους περισσότερους αγώνες και στους Ολυμπιακούς, γι’ αυτό ονομάζεται και ολυμπιακό.

Αποτελείται από τρία τμήματα: το κεντρικό στέλεχος ή riser, που είναι μεταλλικό για αγώνες και ξύλινο ή πλαστικό για εκπαίδευση και τα δύο ελάσματα. Το riser έχει ύψος 23'' ή 25''. Το τόξο έχει ύψος: 66'', 68'' ή 70''.

Η ονομαστική δύναμη του τόξου μετριέται σε λίβρες και είναι από 22lbs έως 50lbs. Συνίσταται στην δύναμη που χρειάζεται για να ανοιχτεί το τόξο στις 28''. Αποσυναρμολογείται πλήρως για εύκολη μεταφορά.

Τα μεταλλικά αγωνιστικά risers διαφέρουν κατά τον τρόπο κατασκευής. Υπάρχουν τρείς τρόποι:
1. Χυτό (die-cast). Τα χυτά είναι πιο παλιά τεχνολογία, αλλά είναι και τα πιο οικονομικά με διαφορά, γιατί ένα καλούπι χρησιμοποιείται πολλές φορές. Γίνονται από κράμα μαγνησίου-αλουμινίου. Γενικά είναι ανθεκτικά αν και έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις θραύσης σε ξερές βολές (χωρίς βέλος). Αυτό οφείλεται στις ασυνέχειες που προκαλούνται από τις μικροφυσαλλίδες αέρα που φυλακίζονται στο υλικό κατά την χύτευση. Το τελικό φινίρισμα γίνεται με βάψιμο.
2. Σφυρήλατο (forged). Γίνονται από κράματα αλουμινίου. Ένας κύλινδρος υλικού τοποθετείται σε ειδικό καλούπι και με σφυρηλάτηση κάτω από υψηλές θερμοκρασίες παίρνει το επιθυμητό σχήμα. Μετά χρειάζεται αρκετή δουλειά στη φρέζα για το τελικό φινίρισμα.
3. Φρεζαριστό (CNC machined). Είναι η πιο μοντέρνα μέθοδος και η πιο ακριβή. Το υλικό κατασκευής είναι από ισχυρά κράματα αλουμινίου αεροπορικού τύπου (7001 ή 6061). Η φρέζα είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ρομποτική. Για ένα riser βάρους 1.5kg χρειάζεται αρχικό κομμάτι υλικού βάρους έως και 10kg! Είναι τα ανθεκτικότερα και φινίρονται με ανοδίωση ή βάψιμο.

Τα περισσότερα σύγχρονα αγωνιστικά risers είναι φρεζαριστά.

Τα ελάσματα ή βραχίονες ή limbs, γίνονται από ισχυρά συγκολλημένα φύλλα carbon-foam, ή carbon-ξύλου, ή ξύλου-fiber glass. Στο κεντρικό στέλεχος υπάρχουν οι δυο κοχλίες με τους οποίους γίνεται περιορισμένη ρύθμιση της δύναμης του τόξου (tiller).

Η χορδή γίνεται από ειδικά συνθετικά νήματα με μεγάλη αντοχή και αμελητέο ερπυσμό. Στα εκπαιδευτικά ξύλινα ή πλαστικά τόξα χρησιμοποιείται dacron, ενώ στα αγωνιστικά fastflight ή dyneema. H θέση που ακουμπά το βέλος στη χορδή οριοθετείται από το νοκ - κόμπος από ειδικό νήμα.

Το μήκος του τόξου καθορίζεται από το άνοιγμα του κάθε τοξότη (draw length). Το άνοιγμα μετριέται με ένα μακρύ βέλος και με το τόξο πλήρως ανοιγμένο. Είναι το μήκος από την χορδή έως το πιο μακρινό σημείο του κεντρικού στελέχους του τόξου. Καθορίζεται από την απόσταση της χορδής από το κέντρο της οπής στήριξης του button προσαυξημένη κατά 1 3/4'' (π.χ. αν η απόσταση της χορδής από το button είναι 26 2/4'' τότε το άνοιγμα του τοξότη είναι 26 2/4'' + 1 3/4'' = 28 1/4'').

Η επιλογή του μήκους του τόξου γίνεται με τον παρακάτω πίνακα:

Draw length

Μήκος τόξου

26'' - 28''

66''

28'' - 30''

68''

> 30''

70''

Αν το άνοιγμα ενός νέου τοξότη βρίσκεται ακριβώς στο όριο προτιμάμε το μεγαλύτερο μήκος γιατί σχεδόν πάντα το άνοιγμα μεγαλώνει κατά τι με την άσκηση.


Μπορείτε να ξεκινήσετε την ολυμπιακή τοξοβολία τώρα, εύκολα, επιλέγοντας ένα από τα αθλητικά/εκπαιδευτικά πακέτα εξοπλισμού της TOXOSPORT.