ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Παρακάτω εμφανίζεται το Σύνθετο Τόξο (COMPOUND)

Σύνθετο Τόξο

Το σύνθετο τόξο είναι η πιο πρόσφατη εξέλιξη στην ιστορία του τόξου.

Είναι πιο σταθερό, πιο ακριβές και πιο μαλακό στη βολή, σε σχέση με τα άλλα είδη τόξων.

Ο σχεδιασμός είναι πιο πολύπλοκος και συνίσταται σε ένα σύστημα τροχαλιών και καλωδίων που επιτρέπουν στον τοξότη να το κρατήσει σε θέση σκόπευσης, σε πλήρες άνοιγμα, με πολύ μικρότερη δύναμη από αυτή που χρειάζεται για να το ανοίξει. Αυτή η απομείωση λέγεται let-off και μετριέται σε ποσοστό επί τοις εκατό. Το let-off κυμαίνεται από 50% έως και 85% (συνήθως 65%). Π.χ. αν ένα σύνθετο τόξο δύναμης 50lbs έχει let-off=65%, η δύναμη που χρειάζεται ο τοξότης στο μέγιστο άνοιγμα είναι μόλις 50 x (100%-65%) = 17.5lbs!

Αποτελείται από τρία τμήματα: το κεντρικό στέλεχος ή riser, που είναι μεταλλικό και τα δύο ελάσματα. Για την κατασκευή του riser εφαρμόζονται οι μέθοδοι που περιγράφονται στο σκοπευτικό αντίκυρτο. Έχει ύψος από 32'' έως και 45''. Το ονομαστική δύναμή του μετριέται σε λίβρες και είναι από 30lbs έως 70lbs. Αποσυναρμολογείται μόνο για service σε ειδική πρέσα.

Το μέγιστο μήκος ανοίγματος είναι προσαρμοσμένο στο σώμα του τοξότη για να επιτυγχάνεται το πλήρες let-off. Οι τροχαλίες είναι έκκεντρες, αρκετά περίπλοκες και μέσω αυτών γίνεται η ακριβής ρύθμιση του μήκους ανοίγματος.

Γενικά τα εξαρτήματά του είναι σαν αυτά του σκοπευτικού αντίκυρτου, μόνο που είναι πιο γερής κατασκευής για να αντέχουν τη μεγαλύτερη καταπόνηση λόγω των κραδασμών. Επιπλέον σκοπευτικά εξαρτήματα είναι o οπτικός φακός με αεροστάθμη ή scope και το πίσω προσοφθάλμιο ή peep. Στην τοξοβολία πεδίου και στο κυνήγι το σκόπευτρο αντί για οπτικό φακό, μπορεί να έχει πολλαπλές ακίδες (έως και 5) για σκόπευση σε διάφορες αποστάσεις.

Το σύνθετο τόξο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Χρησιμοποιείται σε αγώνες FITA, στην τοξοβολία πεδίου και είναι το κύριο τόξο για κυνήγι. Δεν έχει όμως περιληφθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες. Λόγω των πλεονεκτημάτων του δεν ανταγωνίζεται στους αγώνες σκόπευσης απευθείας με το σκοπευτικό αντίκυρτο, αλλά έχει τη δική του κατηγορία.
Για τους αγώνες FITA υπάρχουν οι εξής περιορισμοί: η ονομαστική δύναμη να μην υπερβαίνει τις 60lbs, η απόσταση μεταξύ του στηρίγματος του βέλους και της ράχης της λαβής να είναι μικρότερη από 6εκ, απαγορεύονται όλα τα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά εξαρτήματα.


Μπορείτε να ξεκινήσετε την τοξοβολία σύνθετου τόξου τώρα, εύκολα, επιλέγοντας ένα από τα σχετικά πακέτα εξοπλισμού της TOXOSPORT.