ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Στην τοξοβολία έχουν καθιερωθεί οι αγγλοσαξονικές μονάδες

ΜΗΚΟΣ

μέτρο:   1 m = 100 cm
μίλι:      1 mile = 1609 m
γιάρδα: 1 yd = 0,914 m
πόδι:     1 ft = 0.3048 m
ίντσα:    1 in ≡ 1'' = 2,54 cm

                        1 m  ≈ 1,094 yd ≈ 3,281 ft ≈ 39,37 in
                        1 ft = 12 in
                        1 yd = 3 ft = 36 in
                        1 mile = 1760 yd


ΒΑΡΟΣ

κιλό:     1 kgr = 1000 gr
λίμπρα: 1 lb ≡  1# = 453,59 gr
ουγγιά: 1oz = 28,35 gr, 1 lb = 16 oz
grain:    1 grain = 0,0648 γραμμάρια

                        1 κιλό = 2,205 lbs
                        1 γραμμάριo ≈ 15,432 grain


Σύμβολα:
m         : μέτρο
cm        : εκατοστό
mile      : μίλι
yd        : γιάρδα
ft          : πόδι
in          : ίντσα ('')
kgr       : κιλό
gr         : γραμμάριο
lb         : λίμπρα
pound   : λίμπρα
#          : λίμπρα
oz         : ουγκιά