ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΥΡΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

 Το σπαστό αντίκυρτο τόξο αποτελείται από :

          - τη λαβή ή κεντρικό στέλεχος ή riser ή handle,

          - τα δύο ελάσματα ή μπράτσα ή limbs και

          - τη χορδή.

 Η λαβή έχει άνω και κάτω μέρος και είναι φτιαγμένη για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες τοξότες.

 Στην εικόνα φαίνεται η λαβή για δεξιόχειρα που κρατιέται από το αριστερό χέρι - το δεξί χέρι κρατά τη χορδή.

 Πάνω στη λαβή προσαρμόζονται τα δύο ελάσματα με βίδα ή με συρόμενο κουμπωτό μηχανισμό.

 Τα ελάσματα είναι ανόμοια μεταξύ τους, γι’αυτό και η θέση τους είναι συγκεκριμένη.

 Κάτω προσαρμόζεται πάντα το έλασμα με τα «μικρά γράμματα», δηλαδή αυτό που έχει από την μέσα πλευρά την σήμανση του μήκους και της δύναμης, κάτι σαν: 68’’-34#.

 Η βίδα δεν πρέπει να σφιχτεί πάρα πολύ – αρκεί ένα απαλό σφίξιμο με το χέρι. Όμοια προσαρμόζουμε και το πάνω έλασμα.

 Επίσης και η χορδή έχει προσανατολισμό. Πάνω βάζουμε το άκρο με τον μεγαλύτερο βρόγχο.

Αυτό επιτρέπει στο πάνω έλασμα να περνά μέσα στο βρόγχο της χορδής για να διευκολύνεται η όπλιση του τόξου. Η χορδή πρέπει να είναι στριμμένη περίπου 20-23 φορές.

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν το τόξο άοπλο και οπλισμένο (για την όπλιση βλ. σχετικές οδηγίες στη συνέχεια).

 ΟΠΛΙΣΗ ΤΟΞΟΥ

Το τόξο πρέπει να οπλίζεται μόνο με την οπλίστρα. Η όπλιση με άλλο τρόπο θα στρεβλώσει τα ελάσματα και το κυριότερο, δεν είναι ασφαλής για τον τοξότη.

 Η Οπλίστρα:

Ρυθμίζουμε το μήκος της οπλίστρας να είναι 15-20εκ μεγαλύτερο από το μήκος του άοπλου τόξου από άκρη σε άκρη.

 Ο μικρός βρόγχος της χορδής θα μπει στο κάτω έλασμα.

 1. Περνάμε το μεγάλο βρόγχο της χορδής στο πάνω έλασμα.

2. Φοράμε το μικρό βρόγχο της χορδής στο κάτω έλασμα και τον προσαρμόζουμε στο αυλάκι της μύτης.

3. Αν η οπλίστρα μας έχει διαφορετικές θήκες φοράμε την μεγάλη θήκη στο κάτω έλασμα.

4. Φοράμε την μικρή θήκη στο πάνω έλασμα προσέχοντας να μείνει η χορδή στο αυλάκι.

5. Πατάμε με τα δυο πόδια την οπλίστρα.

6. Με το ένα χέρι τραβάμε το τόξο προς τα πάνω κρατώντας το από τη λαβή και με το άλλο σπρώχνουμε το μεγάλο βρόγχο της χορδής μέχρι να μπει στο αυλάκι του πάνω ελάσματος.

7. Κατεβάζουμε προσεκτικά το τόξο ελέγχοντας ταυτόχρονα τη σωστή θέση των βρόγχων. Η σωστά τοποθετημένη χορδή πρέπει να είναι κεντραρισμένη πάνω στο αυλάκι που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ελάσματος.

Με ανάλογο τρόπο και αντίστροφα βήματα αφοπλίζουμε το τόξο (αφαιρούμε τη χορδή).