Παρατίθενται παρακάτω επιλεγμένοι σύνδεσμοι (links) για την τοξοβολία αλλά και άλλα ενδιαφέροντα sites.

1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ

    ΔΙΕΘΝΕΙΣ  

·         FITA - Féderation Internationale de tir á l'arc
Η διεθνής συνομοσπονδία τοξοβολίας. Ελέγχει το Ολυμπιακό άθλημα

·         IFAA - International Field Archery Association
Οδιεθνήςοργανισμόςτοξοβολίαςπεδιού (field archery)

·         IPCA - International Paralympics Committee
Η επιτροπή των Παραολυμπιακών αγώνων

·         IBO - International Bowhunting Association
Διεθνής οργανισμός κυνηγετικής τοξοβολίας

·         ATA - Archery Trade Association
Ορίζειτα standard τηςβιομηχανίας

·         European Proffessional Archery
Επαγγελματική Τοξοβολία μέσω της IFAA

 

    ΕΘΝΙΚΟΙ

·         Ε.Φ.Ο.Τ.
Η Ελληνική Φίλαθλος Ομοσπονδία Τοξοβολίας - μέλος FITA

·         NAA
Η αμερικανική ομοσπονδία - μέλος FITA

·         GNAS
Η βρεττανική ομοσπονδία - μέλος FITA

·         FITARCO
Η ιταλική ομοσπονδία - μέλος FITA

·         Federation of Canadian Archers
Ηκαναδικήομοσπονδία - μέλος FITA

·         The Scottish Archery Association
Σκωτία - μέλος GNAS

·         NFAA
Ο αμερικανικός οργανισμός τοξοβολίας πεδίου - μέλος IFAA

·         EFAA
Ο βρεττανικός οργανισμός τοξοβολίας πεδίου - μέλος IFAA

·         Federazione Italiana Arciere Tiro Di Campagna
Ο ιταλικός οργανισμός τοξοβολίας πεδίου - μέλος IFAA

·         Féderation Francais de tir á l'arc libre
Ο γαλλικός οργανισμός τοξοβολίας πεδίου - μέλος IFAA

·         DFBV
Ο γερμανικός οργανισμός τοξοβολίας πεδίου - μέλος IFAA

·         Australian Bowhunters Association
Ο αυστραλιανός οργανισμός τοξοβολίας πεδίου και κυνηγίου - μέλος IFAA

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ      

·         Beiter

·         Beman

·         Easton Archery

·         Hoyt USA

·         Mathews

·         PSE Arhery

·         Samick Sports

·         Win & Win

3. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  

·         The Glade Magazine
Βρεττανικό, το πιο δημοφιλές για την ολυμπιακή τοξοβολία

·         Archery Focus
Αμερική, και online με συνδρομή

·         Primitive Archer
Αμερικανικό, αφιερωμένο στην παραδοσιακή τοξοβολία

·         US & International Archer
Αμερική

·         Bow & Arrow Hunting
Αμερική, κυνηγετική τοξοβολία

·         Africa's Bowhunter 
Νότιος Αφρική, κυνηγετική τοξοβολία 


4. ΕΛΛΗΝΙΚΑ Blog & Forum ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ  

·         Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία
Έφιππη τοξοβολία

·         Το Ελληνικό Blog της Τοξοβολίας
Blog

·         Archery Patras
Blog

·         Archery Free
Forum

Traditional Archery Club Ellas
Ελληνική σελίδα αφιερωμένη στην παραδοσιακή τοξοβολία